יום רביעי האחרון בכל חודש | קליניקה שיתופית

מפגשי מטפלים

מפגשים למטפלי ביוסינתזה

זמן ומיקום

יום רביעי האחרון בכל חודש
קליניקה שיתופית, ויזל 10, תל אביב

פרטים

קליניקה לטיפולי ביוסינתזה

0556 - 770 - 052 מיכל         4643 - 398 - 052 גדעון

4935 - 741 - 050 יעל         4912 - 376 - 054 נחיק