יום רביעי האחרון בכל חודש
קליניקה שיתופית
מפגשי מטפלים
מפגשים למטפלי ביוסינתזה
שיתוף
קליניקה לטיפולי ביוסינתזה

0556 - 770 - 052 מיכל         4643 - 398 - 052 גדעון

4935 - 741 - 050 יעל         4912 - 376 - 054 נחיק