תקנון פרטיות ומדיניות ביטולים

כללי:

משך הטיפול הינו 50 דק'.

 

ביטולים

חובתו של המטופל להודיע על ביטול ישירות למטפל לפחות 24 שעות לפני הטיפול. 

במקרה של ביטול ברגע האחרון ו/או אי הגעה ו/או אי הודעה יחויב המטופל בתשלום מלא.

פרטיות:

סודיות מלאה מובטחת וכל הנאמר בחדר הטיפולים נשאר עם המטפל.

במידה ויש בקשה או צורך להיות בקשר עם אנשי טיפול או רופאים נוספים יתאפשר הדבר במידה וירצה המטופל לחתום על טופס ויתור סודיות.